$9 best tentukan nilai yang belum diketahui

Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar.

a.)6/24=…/21=…/28
b.)… /20=…/25=6/30
c.)… /27=8/36=…/63
d.)… /8=15/…=24/32

Jawaban

Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar.

  • a. 6/24 = 5,25 /21 = 7 /28
  • b.  4 /20 = /25 = 6/30
  • c.  6 /27 = 8/36 = 14 /63
  • d.  6 /8 = 15/20 = 24/32

Pendahuluan

Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar (diperkecil) maka yang kedua juga membesar (mengecil), begitu pula sebaliknya.

Hubungan perbandingan senilai berlaku :

Pembahasan

  • a. 6/24 = a /21 = b /28

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B6%7D%7B24%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B21%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B21%7D

4a = 21

a = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B21%7D%7B4%7D

a = 5,25

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B6%7D%7B24%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B28%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B28%7D

4b = 28

b = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B28%7D%7B4%7D

b = 7

tentukan nilai yang belum diketahui

  • b.  a /20 = b/25 = 6/30

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B20%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B6%7D%7B30%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B20%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B5%7D

5a = 20

a = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B20%7D%7B5%7D

a = 4

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B25%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B6%7D%7B30%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B25%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B5%7D

5b = 25

b = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B25%7D%7B5%7D

b = 4

  • c.  a /27 = 8/36 = b /63

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B27%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B8%7D%7B36%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B27%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B2%7D%7B9%7D

9a = 27 × 2

a = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B54%7D%7B9%7D

a = 6

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B8%7D%7B36%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B63%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B2%7D%7B9%7D%20%3D%20%5Cfrac%7Bb%7D%7B63%7D

9b = 63 × 2

b = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B126%7D%7B9%7D

b = 14

  • d.  a /8 = 15/b = 24/32

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B8%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B24%7D%7B32%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7Ba%7D%7B8%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B4%7D

4a = 8 × 3

a = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B24%7D%7B4%7D

a = 6

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B15%7D%7Bb%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B24%7D%7B32%7D

?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B15%7D%7Bb%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B4%7D

3b = 15 × 4

b = ?f=%5Cdisplaystyle%20%5Cfrac%7B60%7D%7B3%7D

b = 20

Referensi artikel tentukan nilai

Leave a Comment